Historia II Wojny Światowej 33: Żołnierze II Wojny Światowej [DVD]

-